DSC_0483-min

WYBRAŁYŚMY JEZUSA – powołanie

WYBRAŁYŚMY JEZUSA – powołanie

Droga powołania jest pięknym darem,

który otrzymujemy od Boga. Szukając śladów obecności Bożej w naszym życiu wsłuchujemy się w cichy i delikatny głos, który nam podpowiada w jakim rytmie bije nasze serce, za czym tęskni, do czego dąży. W tym wsłuchiwaniu sprzyja nam cisza i piękno natury. 

Siostry nowicjuszki i postulantki już dokonały własnego wyboru i rozpoczęły piękną przygodę z Jezusem. Dzisiaj stają przed kolejnym etapem swojej drogi powołania. S. Weronika kończy swoją nowicjacką formację i 4 lipca złoży pierwsze śluby zakonne. s. Elżbieta 3 lipca otrzyma habit, biały welon i będzie kontynuować drugi rok nowicjatu. Natomiast siostry postulantki 26 czerwca wstąpią do nowicjatu kanonicznego i otrzymają sukienki – pierwszy strój zakonny. Towarzyszką w tych ważnych dla sióstr chwilach jest Ewelina, nasza aspirantka, która także z ochoczym sercem przygotowuje się do wstąpienia do postulatu.

W ostatnim czasie siostry wybrały się w małą podróż do Matki Bożej do Wąwolnicy, aby w dalszym ciągu prosić Ją, by była ich przewodniczką w drodze do nieba i w walce o zażyłą i głęboką więź z Jezusem.

Ojciec Założyciel, ks. Józef Małysiak, zawsze jako wzór życia konsekrowanego stawiał Maryję:

Patrzcie na przykład Matki Najświętszej, skupionej, milczącej i zatopionej zawsze w Bogu. Niech Matka Łaski Bożej da Wam Siostrunie tę łaskę, byście zawsze były skupione i milczące.

ks. Józef Małysiak

Prosimy także o modlitwę w intencji naszych sióstr, które dojrzewają do pełnego oddania siebie Bogu poprzez konsekrację.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

„Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat. (…)

Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21) Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie Słowa Ewangelii według

Schola dziecięca przy parafii św. Rodziny w Lublinie pod opieką sióstr wraz rodzicami udała się