2niedziela

II NIEDZIELA ADWENTU

II NIEDZIELA ADWENTU

(Mk 1, 1-8)
Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza: „oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki”, wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. i tak głosił: „idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki!” (Mk 1, 3) 

W II Niedzielę Adwentu, poprzez słowa Ewangelii, zapraszani jesteśmy do CZYNNEGO przeżywania tego czasu. Bóg daje nam pomoc, by tego Adwentu nie zmarnować – Eucharystia, Adoracja, Słowo Boże, czy różne rekolekcje organizowane on-line. Wszystko podane na tacy. Stając w prawdzie przed sobą i przed Bogiem zadaj sobie pytanie – JAK dotychczas przygotowywałeś drogę dla Pana? Czy zacząłeś już prostować dla Niego ścieżki?

Czy jesteś gotowy na to, by odbić ze SWOJEJ ścieżki i dać się poprowadzić BOGU? 

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

(Mk 9, 38-43. 45. 47-48)Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi

W dniach 17-19 września w Lublinie odbywały się rekolekcje dla dziewcząt pod hasłem „Czy masz

(Mk 9, 30-37)Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o