33

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

(Mt 22, 34-40)
Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy”.

„Będziesz miłował Pana Boga swego (…) a bliźniego swego jak siebie samego”.

W dzisiejszej Ewangelii przytaczane są dwa największe przykazania, o których Jezus powiedział, że to na nich „zawisło całe Prawo i Prorocy”. Z tego wynika, że Miłość Boga, Miłość bliźniego i Miłość siebie samego – to fundamenty życia. Czy kochasz? Czy pozwalasz, by inni Ciebie kochali i wreszcie, czy siebie samego potrafisz obdarzyć dobrem, czułością? Spróbuj pobyć dziś przez chwilę z tymi pytaniami i pozwól, by Miłość Boża wypełniła Twoje serce.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

Słowa Ewangelii według Świętego Marka Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów:

(Mk 4, 26-34)Jezus mówił do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś

Zapraszamy do trzeciej i ostatniej części Q&A, czyli Pytań i Odpowiedzi, które udzieliły Siostry na