33

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

(Mt 22, 34-40)
Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: “Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy”.

“Będziesz miłował Pana Boga swego (…) a bliźniego swego jak siebie samego”.

W dzisiejszej Ewangelii przytaczane są dwa największe przykazania, o których Jezus powiedział, że to na nich “zawisło całe Prawo i Prorocy”. Z tego wynika, że Miłość Boga, Miłość bliźniego i Miłość siebie samego – to fundamenty życia. Czy kochasz? Czy pozwalasz, by inni Ciebie kochali i wreszcie, czy siebie samego potrafisz obdarzyć dobrem, czułością? Spróbuj pobyć dziś przez chwilę z tymi pytaniami i pozwól, by Miłość Boża wypełniła Twoje serce.

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)