Z życia Zgromadzenia

CHRYSTUS KRÓL W NASZYCH WSPÓLNOTACH Z życia Zgromadzenia

CHRYSTUS KRÓL W NASZYCH WSPÓLNOTACH

Każda z naszych wspólnot uroczyście świętowała wczorajsze święto patronalne – Jezus Chrystusa Króla Wszechświata. Wszystkie siostry betanki tego dnia odnawiały swoje śluby zakonne w parafiach, przy których posługują, uczestnicząc w Mszy Świętej w intencji Zgromadzenia. Razem, w duchu siostrzanej miłości i jedności, dziękowałyśmy Bogu za Jego obecność pośród nas, za łaski, których tak hojnie nam …

CHRYSTUS KRÓL W NASZYCH WSPÓLNOTACH Read More »

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA Z życia Zgromadzenia

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA

Przeżywamy dziś pierwszy czwartek miesiąca, który poświęcony jest modlitwie za kapłanów – zarówno modlitwie dziękczynnej jak i błagalnej. Dla sióstr betanek ten dzień jest czasem szczególnego odkrywania Jezusa w kapłanach i trwania przed Najświętszym Sakramentem w ich intencjach i jakby w “ich imieniu”. Msza Święta w intencji BMWK oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu Dzisiaj w Kazimierzu …

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA Read More »

PROMOCJA DOKTORSKA Z życia Zgromadzenia

PROMOCJA DOKTORSKA

26 października w Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gmachu Głównym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego miała miejsce promocja doktorska s. Dominiki. W tym ważnym dla siostry wydarzeniu towarzyszyła najbliższa rodzina oraz siostry.

SPOTKANIE SIÓSTR FORMATOREK Z życia Zgromadzenia

SPOTKANIE SIÓSTR FORMATOREK

W dniach 13-17.10 w Gnieźnie odbyło się spotkanie sióstr formatorek. Wzięły w nim udział także nasze siostry – s. Daniela i s. Katarzyna. Każdy dzień pełen był treści, które miały pomóc siostrom w udoskonaleniu ich misji względem nowych powołań. Konferencje, warsztaty psychologiczne a nade wszystko wzajemne dzielenie się sióstr mistrzyń ubogaciło każdą uczestniczkę. Siostry poszerzały …

SPOTKANIE SIÓSTR FORMATOREK Read More »

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA Z życia Zgromadzenia

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA

Przeżywamy dziś pierwszy czwartek miesiąca, który poświęcony jest modlitwie za kapłanów – zarówno modlitwie dziękczynnej jak i błagalnej. Dla sióstr betanek ten dzień jest czasem szczególnego odkrywania Jezusa w kapłanach i trwania przed Najświętszym Sakramentem w ich intencjach i jakby w “ich imieniu”. Msza Święta w intencji BMWK oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu Dzisiaj w Kazimierzu …

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA Read More »

ŚWIĘTY BIEDACZYNA Z ASYŻU Z życia Zgromadzenia

ŚWIĘTY BIEDACZYNA Z ASYŻU

Święty Franciszek jest patronem naszego Zgromadzenia. W roku 1959 zostałyśmy włączone do rodziny franciszkańskiej i przyjęłyśmy regułę III Zakonu Regularnego św. Franciszka. Cieszymy się z tak potężnego i wielkiego duchowego Ojca. Dzisiejszy dzień jest więc dniem radości w Betanii, świętowania w duchu siostrzanym w naszych wspólnotach. Czego poza umiłowaniem ubóstwa mogą się uczyć siostry betanki …

ŚWIĘTY BIEDACZYNA Z ASYŻU Read More »

IV KONGRES MŁODYCH OSÓB KONSEKROWANYCH Z życia Zgromadzenia

IV KONGRES MŁODYCH OSÓB KONSEKROWANYCH

W dniach 22 – 25 września do Lichenia zjechało ponad 600 młodych osób konsekrowanych na IV Kongres Młodych Osób Konsekrowanych. Naszą betańską reprezentację tworzyły s. Edyta i s. Katarzyna. Całe spotkanie przebiegało w wielkiej radości i poczuciu jedności. Różnorodność charyzmatów i noszonych habitów przerosła najśmielsze oczekiwania! W tym czasie konferencje wygłaszali zaproszeni goście, którzy dzielili się swoim doświadczeniem …

IV KONGRES MŁODYCH OSÓB KONSEKROWANYCH Read More »

SPOTKANIE SIÓSTR PRZEŁOŻONYCH Z życia Zgromadzenia

SPOTKANIE SIÓSTR PRZEŁOŻONYCH

W dniu 10 września 2022 roku w Domu Generalnym w Kazimierzu Dolnym odbyło się spotkanie sióstr przełożonych całego Zgromadzenia z Radą Generalną. Tematem przewodnim była odpowiedzialność przełożonej za powierzoną wspólnotę. Siostry przełożone dzieliły się radościami i troskami swoich wspólnot, jak również omawiane były bieżące sprawy Zgromadzenia.

KWARTALNY DZIEŃ POKUTY Z życia Zgromadzenia

KWARTALNY DZIEŃ POKUTY

Dziś o godz. 6:00 rozpoczęłyśmy Kwartalny Dzień Pokuty, kiedy to do jutra do godz. 6:00 rano adorujemy Najświętszy Sakrament, modlimy się w intencjach Kwartalnego Dnia Pokuty tj. za Ojczyznę, Ojca Świętego Franciszka, o pokój na świecie, powołania oraz w intencji wynagradzającej za grzechy duchowieństwa. Wspólnoty zakonne w Polsce przez cały rok nieustannie modlą się w …

KWARTALNY DZIEŃ POKUTY Read More »