Słowo na Niedzielę

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

(J 15, 9-17)Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza …

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA Czytaj więcej »

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

(J 15, 1-8)Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w …

V NIEDZIELA WIELKANOCNA Czytaj więcej »

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

Niedziela Dobrego Pasterza – rozpoczyna się tydzień modlitw o powołania Z treści dzisiejszej Ewangelii jasno i konkretnie wynika, że lepiej należeć do Dobrego Pasterza niż do najemnika. Oczywista sprawa… Tylko dlaczego tak często zamiast troski Pasterza wybieramy podstępy najemnika? Wyobraź sobie siebie wtulonego w ramiona Jezusa. Jakie uczucia się w Tobie budzą przy tym obrazie?Przywołuj …

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA Czytaj więcej »

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

(Łk 24, 35-48)Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych …

III NIEDZIELA WIELKANOCNA Czytaj więcej »

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

(J 20,19-31)Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i …

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Czytaj więcej »

NIEDZIELA PALMOWA

Rozważanie na Niedzielą Palmową:Na dzisiejszej Eucharystii wsłuchujemy się w opis Męki Pańskiej. Zaczyna się on od spisku na Jezusa, następnie Ostatnia Wieczerza, pojmanie, wyrok, wyszydzenie, droga na Golgotę, ukrzyżowanie i śmierć. Słuchając Ewangelii,wyobrażaj sobie, że jesteś blisko Jezusa. Towarzysz Mu… Bądź z Nim… Rozważaj to, co się dzieje…On tego potrzebuje, a Ty jeszcze bardziej… Powróć …

NIEDZIELA PALMOWA Czytaj więcej »

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

(J 12,20-33)Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, …

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Czytaj więcej »

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

(J 3,14-21)Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na …

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Czytaj więcej »

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

(J 2,13-25)Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie …

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Czytaj więcej »