Słowo na Niedzielę

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA Słowo na Niedzielę

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

Ewangelia (J 15, 9-17) Przykazanie miłości Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby […]

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA Read More »

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Słowo na Niedzielę

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Ewangelia (J 20, 19-31) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli Słowa Ewangelii według Świętego Jana JEZU UFAM TOBIE Trzy słowa, które zmieniły i zmieniają świat. Jaką rolę odgrywają w moim życiu? Jak często je wypowiadam?  Jezus bardzo zapragnął, by człowiek żył Jego Miłosierdziem. Tak bardzo, że posłużył się s. Faustyną i podyktował jej Dzienniczek, prosił,

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Read More »

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ Słowo na Niedzielę

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ

Ewangelia (Mk 15, 1-39) Według Świętego Marka Jezus przed Piłatem Wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cały Sanhedryn powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś Królem żydowskim?  Odpowiedział mu:  Tak, Ja nim jestem.  Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. Piłat ponownie Go zapytał:  Nic nie

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ Read More »

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Słowo na Niedzielę

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Ewangelia (J 12, 20-33) Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity Słowa Ewangelii według Świętego Jana Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Read More »

NIEDZIELA LAETARE Słowo na Niedzielę

NIEDZIELA LAETARE

Ewangelia (J 3, 14-21) Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do Nikodema: «Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto

NIEDZIELA LAETARE Read More »

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Słowo na Niedzielę

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Ewangelia (J 2, 13-25) Zapowiedź męki i zmartwychwstania Słowa Ewangelii według Świętego Jana Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów,

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Read More »

error: Treści są chronione, przepraszamy :)