XIII NIEDZIELA ZWYKŁA Betania Młodym

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia (Mk 5, 21-24. 35b-43) Słowa Ewangelii według Świętego Marka Dzisiejsza Ewangelia niesie ze sobą dwa opisy uzdrowienia – dziewczynki i kobiety. «Kto dotknął mojego płaszcza?» – pytanie Jezusa, które w swojej oczywistości wywołuje zdziwienie u uczniów, niech dotyka i przenika dziś i nas. Czy jesteś na tyle blisko Jezusa, by dotknąć Jego płaszcza i […]

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA Read More »