Jezus_serce_lawrence_op_755x410

ROZWAŻANIA O KAPŁAŃSTWIE#3

ROZWAŻANIA O KAPŁAŃSTWIE#3

Niedawno obchodziliśmy święto Jezusa Chrystusa Jedynego i Najwyższego Kapłana. Dodatkowo rozpoczynamy czerwiec, który jest poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Podczas nabożeństw śpiewamy litanię do Najświętszego Serca oddając Mu cześć za to, że obdarza nas tak wielką miłością. W pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy do rozważań o kapłaństwie w kontekście Serca Jezusowego.

Kapłańskie Serce Jezusa

Jezus mówi do kapłana:

Sobota, 29 maja 2010 r.

Moje Serce przemawia do ciebie w taki sposób, że możesz przekazywać Moje słowa wielu innym osobom- tym, których ci przyślę i tym, do których posyłam ciebie, abyś ich nauczał. Będę ci przekazywał Moje słowa, dopóki będziesz wiernie stać na straży przed Moim Eucharystycznym Obliczem, ale uważaj, by pozostawały w sejfie twojej duszy aż do czasu, kiedy je stamtąd wyciągniesz i podarujesz je innym duszom, w dniu i w godzinie przewidzianej przez Moją Opatrzność.

Pragnę, by twoim sposobem przygotowania kazań stało się spędzanie czasu w Mojej obecności. Otaczam cię Moją miłością i zanurzam cię w niej. Każde słowo wydobyte z tego zanurzenia będzie niezwykle owocne. Będę poprzez ciebie dotykał dusz i będę je uzdrawiał, będę je oświecał i rozpalał miłością ku Mojej miłości.

Bądź wierny, wyznaczonym przez siebie godzinom adoracji. Szukaj Mojego Eucharystycznego Oblicza, bo Ja nigdy nie przestaję wypatrywać twojego. Oto tajemnica Mojej Boskiej przyjaźni: Ja, nieskończony i najświętszy Bóg, wypatruję oblicza Mojego grzesznego stworzenia, kocham na nie patrzeć i wypełniam się rozkoszą, gdy ono zwraca się ku Mnie. Amen. Oto pragnienie Mojego Serca: ujrzeć oblicza wszystkich Moich kapłanów zwrócone ku Mojemu Eucharystycznemu Obliczu; wzniesione w górę w adoracji, wyczekujące, aby padł na nie blask Mojego Oblicza i by odcisnęło się na nich każde uczucie i poruszenie Mojego Najświętszego Serca.

“In sinu Jesu. Kiedy Serce mówi do serca” mnich benedyktyński

Jezus jest Jedynym i Najwyższym Kapłanem. On udziela daru własnego kapłaństwa tym, których sam powołał, aby stawali się Jego przyjaciółmi i przemieniali się na Jego wzór. Ci powołani mają za zadanie służyć innym poprzez udzielane sakramenty i głoszone Słowo. W ten sposób mają nas przybliżać do Tego, który im tej łaski udzielił.

Jednak aby ich misja była skuteczna, sami muszą przebywać jak najbliżej Jezusa, wpatrywać się w Jego Najświętsze Oblicze i wsłuchiwać w bicie Jego Serca. Tylko w ten sposób mogą poznać pragnienia Jezusa i przekazywać skutecznie Jego słowa innym. Tylko tak mogą sami się upodobnić do Najwyższego Kapłana, Jezusa Chrystusa, przemienić swoje serca w Jego Serce oraz pokochać ludzi Jego Miłością.

ROZWAŻANIA O KAPŁAŃSTWIE#3 Rozważania o kapłaństwie

O Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa. Spraw aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata.
Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze którym służą, będą ich pociechą tu na ziemi a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)