XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Słowo na Niedzielę

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia (Mt 25, 14-15. 19-21) Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Po dłuższym …

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Read More »