img_6067_optimized

MATKA ŁASKI BOŻEJ

MATKA ŁASKI BOŻEJ

Matka Łaski Bożej, której wspomnienie w Kościele obchodzi się 7 maja, jest Patronką Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej. Ojciec Założyciel był przekonany, że Zgromadzenie, które będzie cieniem kapłanów, współpracując z nimi, będzie potrzebowało morza łask, stąd o pomoc nasze Siostry biegną do Matki. Jej szczególnej opiece ks. Józef Małysiak powierzał Zgromadzenie i każdą siostrę betankę, często polecając siostrom, aby zawsze i w każdej sprawie biegły po pomoc i pociechę do Najlepszej Matki.

Zgodnie z myślą Ojca mamy czcić Matkę Łaski Bożej w obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej

 Jak dzieci około swojej dobrej Matki skupiają się w różne uroczystości rodzinne i  ważne chwile życia, tak i wy Siostrunie skupiajcie się około niebiańskiej swojej Matki, około Matki Łaski Bożej.

Dlatego dzisiejszy dzień jest dniem Uroczystym i radosnym – cieszymy się z opieki Najświętszej Maryi Panny i jako jej dzieci chcemy składać bukiety wdzięczności przed Bożym tronem – bo łaska Boża nie opuszcza nas, i Bóg błogosławi nam przez Maryję.

Wiecie, że Ona jest Matką Łaski Bożej nie tylko dla Siebie z powodu wielkiej świętości i nieprzeliczonego mnóstwa łask, jakimi  jest napełniona i ozdobiona, ale jest także i Matką Łaski Bożej dla nas, gdyż Pan Jezus wszystkie łaski i dary Boże złożył w Jej serce i Ona, nie kto inny, wszystko rozdaje ludziom. Jeżeli Matka Łaski Bożej weźmie jaką sprawę w Swoje ręce, choćby ktoś prosił o nadzwyczajną łaskę, nawet o cud, to na pewno wszystko będzie załatwione. Wszakże wszechmocną jest u Boga i Jezus pozwala Jej w niebie rozkazywać.

matka łaski bożej
MATKA ŁASKI BOŻEJ Święta Patronalne

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)