img_7391-2_optimized

ZIMOWY CZAS JUNIORATU

ZIMOWY CZAS JUNIORATU

20 lutego w Lublinie siostry juniorystki rozpoczęły zimowy czas formacji juniorackiej pod opieką s. Estery – mistrzyni oraz ks. Jerzego Morańskiego – salwatorianina. W swoich konferencjach ks. Jerzy uwrażliwiał siostry na głębokie pragnienie Jezusa i poznawanie Go w każdym czasie życia. Fundamentem powołania, gwarancją przeżywania go w radości jest właśnie radość obcowania z tym, którego kocham i którego miłość przyjmuję, a jest nim Jezus. Nieodłączną towarzyszką na drodze konsekrowanej miłości jest właśnie Maryja, która uczy nas służebności i miłowania.

Każdy czas juniorackiego zjazdu jest przepełniony przede wszystkim radością spotkania, bycia razem i dzielenia się tym, co siostry przeżywają w swoich wspólnotach i posługach, wspierania w różnego rodzaju wyzwaniach i poszukiwania coraz to nowych dróg ewangelizacji i apostolstwa.

Pierwszego dnia zjazdu siostry juniorystki apostołowały w dwóch parafiach lubelskich dzieląc się pięknem charyzmatu oraz powołania. Pomimo deszczowej pogody siostry odwiedziły lubelską katedrę, krypty oraz wieżę trynitarską. Zostały także zaproszone do Bukowej Zagrody, gdzie państwo Bukowscy otoczyli siostry gościnnością oraz hojnością serca dzieląc się dobrem i z radością opowiadając o miejscu, które tworzą, przedstawili także zwierzęta obecne w ich ośrodku rekreacyjnym m.in alpaki, konie oraz wielbłąda “Tamarę”. Ponadto w czasie zjazdu ze wzruszeniem siostry dziękowały Bogu za s. Grację, s. Edytę oraz s. Katarzynę, które opuszczają wspólnotę junioracką i już niebawem złożą śluby wieczyste. Z radością oczekujemy tych zaślubin.

Siostry budowały swoją wspólnotę umocnione Najświętszym Ciałem Chrystusa, każdego dnia jednocząc się z Nim w Komunii Świętej, słuchając Słowa Bożego. Trwały na wspólnej modlitwie i wypraszały potrzebne łaska dla Zgromadzenia, kapłanów, powierzającym się naszym modlitwom oraz zawierzały Bożemu Miłosierdziu zaistniałą sytuację na Ukrainie, prosząc o pokój.

26 lutego napełnione Duchem Świętym i radością, umocnione siostrzanym wsparciem wróciły do swoich wspólnot, aby dalej przy pomocy łaski stawać się doskonałym Bożym narzędziem, gotowym oddać wszystko Miłości, którą jest Bóg.

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)