VI NIEDZIELA ZWYKŁA Słowo na Niedzielę

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia (Łk 6, 17.20-26) Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu.On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:«Błogosławieni jesteście, …

VI NIEDZIELA ZWYKŁA Read More »