img_6946_optimized

JUBILEUSZ 50-LECIA ŚLUBÓW ZAKONNYCH

JUBILEUSZ 50-LECIA ŚLUBÓW ZAKONNYCH

„Czego pragnęło serce moje Panie, dałeś mi.”

Jubileusz 50-lecia ślubów zakonnych obchodziła 4 grudnia s. Rafaela, która podczas Mszy Świętej w kościele pw. św. Kazimierza w Warszawie odnowiła swoje przyrzeczenia zakonne.

W tej pięknej Uroczystości towarzyszyły s. Rafaeli nasze siostry oraz księża ze Zgromadzenia Zmartwychwstańców, w których parafii siostra posługuje. Jubileusz rozpoczął się o godz 11-tej Eucharystią, podczas której wspólnie zanosiliśmy do Boga wraz z s. Rafaelą dziękczynienie za dar jej konsekracji. Mszy Świętej przewodniczył ks. Krzysztof Swół CR – przełożony prowincjalny, kazanie wygłosił ks. Janusz Dyl CR – przełożony wspólnoty warszawskiej, obecny był także ks. proboszcz Radosław Glimasiński CR – który z radością przywitał obecne siostry betanki oraz samą siostrę jubilatkę.

Po zakończonej Mszy Świętej był czas na życzenia i podziękowania kierowane przez Matkę Generalną oraz kapłanów wobec s. Rafaeli za jej wierną i pełną oddania posługę. Następnie obecne siostry wraz z kapłanami zgromadzili się na wspólnym posiłku i dalszym świętowaniu 50-lecia ślubów zakonnych naszej siostry.

Dziękujemy Bogu za dar s. Rafaeli, za jej życie i oddanie Bogu i bliźnim, dziękujemy Bogu za dary, jakimi obdarzył naszą siostrę i uzdolnił do misji, jaką włożył w jej serce. Niech każdy przeżyty dzień jej konsekracji będzie pięknym kwiatem przed Bożym tronem.

Prośmy Najświętsze Serce Jezusa o potrzebne łaski na kolejne lata służby w Kościele. Niech s. Rafaela zawsze młoda miłością do Jezusa zanosi Go wszędzie tam, gdzie Bóg zamierzy skierować jej kroki.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

„Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat. (…)

Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21) Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie Słowa Ewangelii według

Schola dziecięca przy parafii św. Rodziny w Lublinie pod opieką sióstr wraz rodzicami udała się