244406077_407507557412855_533647172014024342_n_optimized

ŚWIĘTY FRANCISZEK – PATRON ZGROMADZENIA

ŚWIĘTY FRANCISZEK – PATRON ZGROMADZENIA

Postać św. Franciszka jest tak znana w świecie, zarówno wierzącym jak i niewierzącym, iż głębia relacji Franciszka z Jezusem dotyka każdego z nas. Dzieje się tak, ponieważ życie tego świętego było Dobrą Nowiną o Jezusie, z resztą sam Święty przestrzegał swych braci od rozbieżności życia z głoszonym słowem.

“Nie warto iść i głosić Dobrej Nowiny, jeśli sama wasza droga nie jest Dobrą Nowiną.”

św. Franciszek

Święty Franciszek jest patronem naszego Zgromadzenia. W roku 1959 zostałyśmy włączone do rodziny franciszkańskiej i przyjęłyśmy regułę III Zakonu Regularnego św. Franciszka. Cieszymy się z tak potężnego i wielkiego duchowego Ojca. Dzisiejszy dzień jest więc dniem radości w Betanii, świętowania w duchu siostrzanym w naszych wspólnotach.

ŚWIĘTY FRANCISZEK - PATRON ZGROMADZENIA Święta Patronalne

Nauczanie św. Franciszka jest wciąż aktualne i żywe. Może warto w roku duszpasterskim “Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy” przyjrzeć się miłości św. Franciszka do Eucharystii?  Jego bezgraniczna miłość i cześć dla Najświętszego Sakramentu, w którym spotykał on prawdziwie obecnego Syna Bożego, była ogromna.

Dlatego: Synowie ludzcy, dokąd będziecie twardego serca? (Ps 4, 3). Dlaczego nie poznajecie prawdy i nie wierzycie w Syna Bożego? (por. J 9, 35). Oto uniża się co dzień (por. Flp 2, 8) jak wtedy, gdy z tronu królewskiego (por. Mdr 18, 15) zstąpił do łona Dziewicy. Codziennie przychodzi do nas w pokornej postaci. Co dzień zstępuje z łona Ojca na ołtarz w rękach kapłana. I jak ukazał się świętym apostołom w rzeczywistym ciele, tak i teraz ukazuje się nam w świętym Chlebie. I jak oni swoim wzrokiem cielesnym widzieli tylko Jego Ciało, lecz wierzyli, że jest Bogiem, ponieważ oglądali Go oczyma ducha, tak i my, widząc chleb i wino oczyma cielesnymi, starajmy się dostrzegać i wierzmy mocno, że jest to jego żywe i prawdziwe Najświętsze Ciało i Krew. I w taki sposób Pan jest zawsze ze swymi wiernymi, jak sam mówi: Oto Ja jestem z wami aż do skończenia świata (por.Mt28, 20).
św. Franciszek

O miłości Franciszka do Najświętszego Ciała i Krwi mówili także inni:

„Wobec Sakramentu Ciała Pańskiego płonął (św. Franciszek) wielkim żarem miłości całą swoją istotą, podziwiając w największym zdumieniu ową najdroższą łaskę oddania się i najszczodrobliwszą miłość. Często przystępował do Komunii św. i to tak pobożnie, że sprawiał, iż inni stawali się pobożni, a zakosztowawszy słodyczy Niepokalanego Baranka, jakby upojony w duchu, bardzo często wpadał w zachwyt.”

św. Bonawentura

Niech św. Franciszek wyprasza nam miłość wobec Chrystusa tak wielką, iż będziemy mogli wszędzie dostrzegać żywą obecność naszego Boga.

  „Niech zatrwoży się cały człowiek, niech zadrży cały świat i niech rozraduje się niebo, gdy na ołtarzu w rękach kapłana jest  Chrystus, Syn Boga żywego! O pokorna wzniosłości, bo Pan wszechświata, Bóg i Syn Boży, tak się uniża, że dla naszego zbawienia ukrywa się pod niepozorną postacią chleba! Patrzcie, bracia, na pokorę Boga i wylewajcie przed Nim serca  wasze, uniżajcie się i wy, abyście zostali wywyższeni przez Niego”.
List do Zakonu 26-28

Dziś swoje imieniny świętuje także Papież Franciszek, dlatego nie zapomnijmy dziś o Nim w naszych modlitwach.

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

error: Treści są chronione, przepraszamy :)