XXI NIEDZIELA ZWYKŁA Słowo na Niedzielę

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

(J 6, 55. 60-69)W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: “Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem”. A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: “Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: “To was gorszy? A gdy […]

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA Read More »