gotowe2

MARYJA – NAJPIĘKNIEJSZA Z KOBIET

MARYJA – NAJPIĘKNIEJSZA Z KOBIET

15 maja miał miejsce kolejny Dzień Skupienia online organizowany przez Siostry Betanki. Tematem tego spotkania była Maryja i piękno bycia kobietą. Cóż to właściwie znaczy i jaka była Maryja? Jakie miała cnoty? Jak dobrym i pięknym jest czystość? Czym jest duchowe macierzyństwo? Na te i wiele wiele innych pytań uzyskałyśmy odpowiedzi podczas tego spotkania.

Konferencje poprowadziły dla nas s. Gabriela (siostra betanka), a także pani Izabela (wykładowca, teolog). Przeszłyśmy śladami życia Maryi obserwując jej zachowania, reakcje, na życiowe sytuacje, z którymi spotkała się Matka Boża. Z tych wydarzeń płyną do nas lekcje o cichości Maryi, Jej pokorze, cierpliwości, czystości, posłuszeństwie, wierze, miłości, trosce. Odkrywałyśmy też jak bardzo Maryja pragnie prowadzić wszystkie dzieci do Jej Syna.

Rozważałyśmy Słowo Boże, mówiące nam o spotkaniu dwóch pięknych kobiet Maryi i Elżbiety. Udałyśmy się na spacer z Maryją, aby pozbierać kwiaty cnót.

Umocnione duchowymi treściami, ubogacone tym spotkaniem mamy nadzieję zanieść to dobro dalej. Pragniemy pielęgnować relację z Maryją, a także za jej wstawiennictwem modlić się do Boga za tymi, których spotykamy na naszej drodze życia.

To już było ostatnie spotkanie rekolekcyjne w przestrzeni internetowej, powracamy do tradycyjnej formy spotkania. Najbliższe rekolekcje odbędą się w Kazimierzu Dolnym w dniach 8-11 lipca. To będzie prawdziwa Uczta w Betanii.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

„Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat. (…)

Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21) Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie Słowa Ewangelii według

Schola dziecięca przy parafii św. Rodziny w Lublinie pod opieką sióstr wraz rodzicami udała się