VI NIEDZIELA WIELKANOCNA Słowo na Niedzielę

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

(J 15, 9-17)Jezus powiedział do swoich uczniów: “Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza […]

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA Read More »