MatkaLaskiBozej

MATKA ŁASKI BOŻEJ – ŚWIĘTO PATRONALNE

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter

MATKA ŁASKI BOŻEJ – ŚWIĘTO PATRONALNE

Matka Łaski Bożej, której wspomnienie w Kościele obchodzi się 7 maja, jest Patronką naszego Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej.

Ojciec Założyciel był przekonany, że Zgromadzenie, które będzie cieniem kapłanów, współpracując z nimi, będzie potrzebowało morza łask, stąd o pomoc nasze Siostry biegną do Matki.

Dzisiaj Siostry Betanki przy pomocy Matki Łaski Bożej odnawiały swoje śluby zakonne.

Matka Łaski Bożej

Bóg kieruje do nas słowa za pośrednictwem św. Pawła, że: „«Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali».” 2 Kor 12,9. Ożywieni tymi słowami, pełni nadziei możemy stawiać czoła wszelkiej pracy, trudom codzienności a także dążeń do świętości, gdyż „dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne„. Rz 11,29

Tak jak Maryja w chwili Zwiastowania została obdarowana pełnią łaski, tak i my wezwani przez Boga do życia w świętości nie jesteśmy pozostawieni sami sobie.

Pewien kapłan powiedział, że każdy ochrzczony jest powołany do bycia właśnie Matką, która przekazuje łaskę. Miejmy więc odwagę przyjmować Bożą dobroć i pomoc i przekazywać ją dalej wszystkim, których Bóg stawia na naszej drodze.

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS
serce jezusa

Obchodzona dziś w Kościele Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która przypada w piątek po oktawie

We wtorek, 21 czerwca schola dziecięca „Ave” z parafii Świętej Rodziny w Lublinie przeżyła ostatnie

WYCIECZKA DO ZOO

Dnia 18 czerwca dzieci ze wspólnoty „Iskierki Miłosierdzia”, działającej przy parafii NMP Matki Kościoła w