MatkaLaskiBozej

MATKA ŁASKI BOŻEJ – ŚWIĘTO PATRONALNE

MATKA ŁASKI BOŻEJ – ŚWIĘTO PATRONALNE

Matka Łaski Bożej, której wspomnienie w Kościele obchodzi się 7 maja, jest Patronką naszego Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej.

Ojciec Założyciel był przekonany, że Zgromadzenie, które będzie cieniem kapłanów, współpracując z nimi, będzie potrzebowało morza łask, stąd o pomoc nasze Siostry biegną do Matki.

Dzisiaj Siostry Betanki przy pomocy Matki Łaski Bożej odnawiały swoje śluby zakonne.

Matka Łaski Bożej

Bóg kieruje do nas słowa za pośrednictwem św. Pawła, że: „«Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali».” 2 Kor 12,9. Ożywieni tymi słowami, pełni nadziei możemy stawiać czoła wszelkiej pracy, trudom codzienności a także dążeń do świętości, gdyż „dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne„. Rz 11,29

Tak jak Maryja w chwili Zwiastowania została obdarowana pełnią łaski, tak i my wezwani przez Boga do życia w świętości nie jesteśmy pozostawieni sami sobie.

Pewien kapłan powiedział, że każdy ochrzczony jest powołany do bycia właśnie Matką, która przekazuje łaskę. Miejmy więc odwagę przyjmować Bożą dobroć i pomoc i przekazywać ją dalej wszystkim, których Bóg stawia na naszej drodze.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

W Domu Generalnym w Kazimierzu Dolnym  dnia 11 września 2021 roku odbyło się spotkanie dla

W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie 12 wrześnie o godz. 12 odbyły się uroczystości beatyfikacji

Rozpoczynając Nowy Rok Duszpasterski 11.09.2021r. w XXI parafialnej pielgrzymce do Matemblewa wzięły udział nasze siostry,