Wielki Czwartek
Kapłaństwo
Euchrystia

Wielki Czwartek – Eucharystia & Kapłaństwo & siostry Betanki

Wielki Czwartek – Eucharystia & Kapłaństwo & siostry Betanki

Założenie Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej

Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej powstało w Polsce w Wielki Czwartek – 17 kwietnia 1930 roku przy współudziale Ireny Parasiewicz powołał do istnienia Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej. Zgromadzenie powstało w Puszczykowie koło Poznania

Wzorem dla Sióstr miała być Rodzina z Betanii, którą Jezus często  odwiedzał. Tą ewangeliczną Betanię siostry mają przenosić we współczesny świat stając się wsparciem duchowym i apostolskim dla kapłanów. 

Eucharystia i Kapłaństwo

Życie i misja naszego Zgromadzenia w Kościele od początku złączone są z Wielkim Czwartkiem i kapłaństwem. Dzień naszych narodzin to dzień dający światło naszej misji. Ojciec Założyciel prosił siostry by były zawsze zapleczem modlitewnym dla kapłanów. Zostałyśmy zrodzone dla Kościoła chrystusowego, aby być cieniem kapłanów. Tego roku świętujemy 91 urodziny. 🙏

Pragniemy dziękować Bogu i uwielbiać Go za tak cenny dar, jakim jest Eucharystia i kapłaństwo.

Dziś także uwielbiamy Boga w darze naszego Zgromadzenia.

Młodzież z Archidiecezji Gnieźnieńskiej i nasze siostry juniorystki

Nasze siostry juniorystki włączyły się także w filmik młodzieży z Archidiecezji Gnieźnieńskiej, w którym dziękują kapłanom, za ich posługę.

https://fb.watch/4BiSabD_a_/

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

„Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat. (…)

Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21) Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie Słowa Ewangelii według

Schola dziecięca przy parafii św. Rodziny w Lublinie pod opieką sióstr wraz rodzicami udała się