IMG_20201105_141028-min

DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE

DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE

Jesteśmy wdzięczne za wszelką pomoc okazaną Zgromadzeniu. Codziennie pamiętamy w naszych modlitwach o swoich Dobrodziejach oraz Ofiarodawcach, a każda środa jest dla nas szczególnym dniem, kiedy to dziękujemy Bogu za tych, którzy nas wspomagają, wypraszamy potrzebne łaski przez wstawiennictwo św. Józefa.

Ponadto w pierwszą środę miesiąca sprawowana jest Msza Święta w intencji naszych Dobrodziejów i Ofiarodawców.

Obecnie w Kazimierzu Dolnym trwają prace remontowe przy Domu św. Anny – dom ten został zakupiony w roku 1948 , tak pisał o nim nasz ojciec Założyciel:

„Oto łaskami słynąca św. Anna w Kazimierzu pomyślała o Siostrach. Znalazł się bowiem dobrodziej, który – mając wielkie nabożeństwo do św. Anny – postanowił z wdzięczności za odzyskane zdrowie, ufundować Dom św. Anny w Kazimierzu n/ Wisłą. 

Więc za Bożą pomocą kupimy w Kazimierzu willę „Łopuszanka” – nazwa dawniejsza, a teraz „Dom św. Anny”.

Prawdopodobnie będzie w nim Nowicjat Sióstr Betanek, a później i przygodny „Dom Rekolekcyjny św. Anny”.

Marzymy, aby ten dom, zniszczony po wielu latach, stał się domem, w którym rzeczywiście będą odbywały się rekolekcje – tak jak zakładał nasz Ojciec Założyciel ks. Józef Małysiak 

„Prawdopodobnie będzie w nim Nowicjat Sióstr Betanek, a później i przygodny „Dom Rekolekcyjny św. Anny”.

Więcej informacji o pomocy dla Zgromadzenia tutaj: https://www.betanki.pl/pomoc-dla-zgromadzenia-10552

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

(Mk 10, 35-45)Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, pragniemy, żebyś

Nasze siostry w różny sposób angażują się w działalność apostolską przy parafiach, w których posługują

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

(Mk 10, 17-30)Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim