I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Słowo na Niedzielę

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

(Mk 1,12-15)Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. W dzisiejszej Ewangelii zadziwia fakt, że Jezus …

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Read More »