zimowy-juniorat-2-27_optimized

ZIMOWY JUNIORAT

ZIMOWY JUNIORAT

Dnia 13 stycznia miał miejsce Junioracki Dzień Skupienia, który poprowadził dla nas ks. Andrzej Jasnos pod opieką s. Józefy – mistrzyni junioratu. Z powodu pandemii i panujących ograniczeń dzień skupienia miał bardziej charakter spotkania w przestrzeni internetowej. Siostry juniorystki, które posługują na ziemi lubelskiej przyjechały do Kazimierza, a siostry znad morza spotkały się w Gdańsku, aby stamtąd łączyć się z resztą wspólnoty. 

Tego dnia towarzyszyło nam Słowo Boże Jr 18, 1 -6 : „Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi: «Wstań i zejdź do domu garncarza; tam usłyszysz moje słowa». Zstąpiłem więc do domu garncarza, on zaś pracował właśnie przy kole.Jeżeli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garncarza, wyrabiał z niego inne naczynie, jak tylko podobało się garncarzowi. Wtedy Pan skierował do mnie następujące słowo: «Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak ten garncarz? – wyrocznia Pana. Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku.”

Wspólnie z ks. Andrzejem spędziłyśmy czas na adoracji Najświętszego Sakramentu, na sprawowanej przez kapłana Eucharystii oraz na konferencji i rekreacji. Ks. Andrzej tłumaczył nam co znaczy słuchać i usłyszeć drugiego człowieka, ale przede wszystkim też Boga. To w przestrzeni spotkania rodzą się przecież relacje. Duchowo towarzyszyła nam tego dnia Święta Rodzina z obrazu Gari Melchers.

Dzień wypełniała także radość i możliwość spotkania, ujrzenia siebie i zaspokojenia pewnej tęksnoty bycia razem. Niech Bóg będzie uwielbiony w naszych serach, niech kształtuje je jako Dobry Garncarz na wzór Swojego Boskiego Serca.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

(Mk 9, 38-43. 45. 47-48)Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi

W dniach 17-19 września w Lublinie odbywały się rekolekcje dla dziewcząt pod hasłem „Czy masz

(Mk 9, 30-37)Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o