uroczystosc-objawienia-panskiego-2-2_optimized

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

Tradycją naszego domu fromacyjnego w Kazimierzu Dolnym jest kolęda w dzień Uroczystości Objawienia Pańskiego. Tego dnia ksiądz kapelan święci każde pomieszczenie i modli się o potrzebne łaski dla mieszkanów całego Domu Formacyjnego. Nie zabrakło w Kazimierzu Dolnym Trzech Mędrców ze Wschodu, którzy oddali Panu pokłon. Jak co roku zwieńczeniem czasu kolędowania jest kosz słodkości, którym dzielimy się przy wspólnym stole.

 Mamy także zdjęcia z kolędy ze wspólnoty naszych sióstr w Danii oraz w Niemczech w Marienfried. W Niemczech kolęda rozpoczyna się o godz. 16:30. Ksiądz Rektor Oblinger rozpoczyna całe sptkanie od modlitwy – błogosławi tych, którzy mieszkają w Marienfried oraz tych, którzy tam przybywają. Następnie ks. Rektor idzie święcić biura i pokoje pielgrzymów, natomiast ks. Stanisław święci dom Tabor, gdzie mieszkają siostry oraz dom Bethanien.

 A jaką nauką ma dla nas Ojciec Święty Franciszek?

Ewangelista Mateusz podkreśla, że gdy Mędrcy przybyli do Betlejem, „zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon” (Mt 2,11). Nie łatwo adorować Pana, nie jest to coś natychmiastowego: wymaga pewnej dojrzałości duchowej, będąc punktem docelowym, niekiedy długiego, pielgrzymowania wewnętrznego. Postawa adorowania Boga nie jest w nas spontaniczna. Człowiek, owszem, ma potrzebę adorowania czegoś, ale grozi mu, że pomyli cel. Jeżeli bowiem nie będzie oddawał czci Bogu, to będzie się kłaniał bożkom, – nie ma czegoś pośredniego, albo Bóg albo bożki, lub używając słów francuskiego pisarza: „Kto nie oddaje czci Bogu, ten czci diabła” –, i zamiast być wierzącym stanie się bałwochwalcą. I to jest prawdą. W naszych czasach sprawą ogromnie ważną jest, abyśmy, zarówno indywidualnie, jak i jako wspólnotowo, poświęcali więcej czasu na adorację, ucząc się coraz lepiej kontemplować Pana. Zagubiło się znaczenie modlitwy adoracji, musimy ją przywrócić, zarówno we wspólnocie, jak i w naszym osobistym życiu duchowym. Dlatego dziś stajemy w szkole Mędrców, aby zaczerpnąć od nich pewne pożyteczne lekcje: tak jak oni chcemy paść na twarz i oddać Mu pokłon. Dlatego dzisiaj idziemy do szkoły Mędrców, aby wyciągnąć pożyteczne lekcje: podobnie jak oni, chcemy pokłonić się i oddać cześć Panu. „

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

Z wielką radością chcemy poinformować o zbliżających się rekolekcjach w Częstochowie, są one skierowane do

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

(Mk 10, 35-45)Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, pragniemy, żebyś

Nasze siostry w różny sposób angażują się w działalność apostolską przy parafiach, w których posługują