lazarz

ŚWIĘTO PATRONALNE ZGROMADZENIA – ŁAZARZA

ŚWIĘTO PATRONALNE ZGROMADZENIA – ŁAZARZA

„Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogI. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz». Jezus usłyszawszy to rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą»” J 11, 1-4

Dzisiaj z radością wspominamy życie Łazarza, przyjaciela Jezusa, którego nasz Zbawiciel wskrzesił. Imię Łazarz wywodzi się od hebrajskiego imienia Eleazar i tłumaczyć je można jako „ten, któremu Bóg pomaga”.

Niech życie patrona dnia dzisiejszego, patrona Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej uczy nas, że Chrystus ma ostatnie zdanie tak w życiu jak i w śmierci. Bóg jest tym, która nam pomaga i który wychodzi ku człowiekowi w każdej życiowej sytuacji. Dziś Chrystus pyta każdego z nas, tak jak zapytał Martę „Czy wierzysz? Czy wierzysz, że daję Ci życie na wieki?”

Zetknięcie się z tematem śmierci i jej bliskością, tak aktualne w obecnej sytuacji świata rodzi pytanie o życie wieczne, a także o wartość tego życia tutaj na ziemi. Nie zapomnijmy więc, że ” jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana.” 2 Kor 5, 6 To Chrystus jest prawdziwym życiem. 

„Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat».” J 11, 25-27

Dziś także urodziny obchodzi papież Franciszek – pamiętajmy o nim w naszych modlitwach !

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

Papież Franciszek 2 lutego 2021 ustanowił wspomnienie św. Marty, Marii i Łazarza. W dekrecie Kongregacji

(J 6, 1-15)Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim

Przeżywamy dziś 19 dzień miesiąca, kiedy to Kościół kierują swą uwagę na postać św. Józefa.