XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - IV ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH Słowo na Niedzielę

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – IV ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH

(Mt 25,14-30)Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, …

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – IV ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH Read More »