WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH Życie Kościoła

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

„Modlić się za żywych i umarłych” to jeden z siedmiu uczynków miłosierdzia względem duszy.  Święty Jan Paweł II mówił, że „modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba. […] Niech Maryja, Brama Niebios, pomoże nam, byśmy nigdy nie …

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH Read More »