ZMIANA ADRESU BMWK Betańska Misja Wspierania Kapłanów

ZMIANA ADRESU BMWK

Biuro BMWK będzie mieściło się przez najbliższy czas w Lublinie. Nowy adres korespondencji:ul. Jana Pawła II 11; 20-535 Lublintel. 81 52 75 982; Prosimy o przekazanie tej informacji dalej, aby dotarła do szerszego kręgu osób! 

ZMIANA ADRESU BMWK Read More »