przyjecie-stroju-zakonnego-20-min

PRZYJĘCIE STROJU ZAKONNEGO

PRZYJĘCIE STROJU ZAKONNEGO

22 lipca to uroczysty dzień dla naszego Zgromadzenia, który w tym roku przeżywany był w podwójnej radości. Tego dnia każda siostra betanka otacza modlitwą w sposób szczególny nasze Zgromadzenie, dziękując za dar Jego istnienia, za dar każdej siostry i za przyczyną św. Marii Magdaleny prosi o łaskę wiernego podążania za Zbawicielem. Niezwykłą radością tegorocznego święta patronalnego było przyjęcie s. Weroniki do nowicjatu apostolskiego. W domu formacyjnym w Kazimierzu Dolnym o godz. 11:00 odprawiona została uroczysta Msza Święta, w trakcie której siostra nowicjuszka przyjęła strój zakonny – habit, biały welon i medalik z Matką Bożą.  Po Eucharystii kapłani, s. Weronika wraz z rodziną oraz obecne w domu siostry udały się do refektarza na wspólny posiłek i dzielenie radości z obecności s. Weroniki i jej decyzji dalszego podążania za Chrystusem w Zgromadzeniu Sióstr Rodziny Betańskiej. Tym samym siostra nowicjuszka rozpoczęła swój nowicjat apostolski – czas praktyk na placówkach i poznawania apostolstwa sióstr. 

Życzymy jej Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Prosimy także o dar modlitwy za siostrę Weronikę. Niech św. Maria Magdalena będzie jej wzorem całkowitego oddanie siebie Jezusowi.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

„Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat. (…)

Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21) Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie Słowa Ewangelii według

Schola dziecięca przy parafii św. Rodziny w Lublinie pod opieką sióstr wraz rodzicami udała się