PRZYJĘCIE STROJU ZAKONNEGO

22 lipca to uroczysty dzień dla naszego Zgromadzenia, który w tym roku przeżywany był w podwójnej radości. Tego dnia każda siostra betanka otacza modlitwą w sposób szczególny nasze Zgromadzenie, dziękując za dar Jego istnienia, za dar każdej siostry i za przyczyną św. Marii Magdaleny prosi o łaskę wiernego podążania za Zbawicielem. Niezwykłą radością tegorocznego święta patronalnego było przyjęcie s. Weroniki do nowicjatu apostolskiego. W domu formacyjnym w Kazimierzu Dolnym o godz. 11:00 odprawiona została uroczysta Msza Święta, w trakcie której siostra nowicjuszka przyjęła strój zakonny – habit, biały welon i medalik z Matką Bożą.  Po Eucharystii kapłani, s. Weronika wraz z rodziną oraz obecne w domu siostry udały się do refektarza na wspólny posiłek i dzielenie radości z obecności s. Weroniki i jej decyzji dalszego podążania za Chrystusem w Zgromadzeniu Sióstr Rodziny Betańskiej. Tym samym siostra nowicjuszka rozpoczęła swój nowicjat apostolski – czas praktyk na placówkach i poznawania apostolstwa sióstr. 

Życzymy jej Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Prosimy także o dar modlitwy za siostrę Weronikę. Niech św. Maria Magdalena będzie jej wzorem całkowitego oddanie siebie Jezusowi.