dove, freedom, bird

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Pięćdziesiątnica to jedna z najstarszych uroczystości Kościoła. Pięćdziesiątego dnia po Zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku. Dopełnił On swojej obietnicy, że pośle nam Swego Ducha i nie zostawi nas sierotami (J 14, 18). 

“Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26)

Niech ten radosny czas będzie wypełniony przyzywaniem Tego, który scala Kościół w jedno, który czyni nas członkami Ciała Jezusowego. Niech Duch Święty ożywia, uzdrawia, uświęca, posyła, wzmacnia i jednoczy. Niech nas prowadzi do Ojca i wspiera w głoszeniu Jezusa Zmartwychwstałego. Wraz z Duchem Świętym otrzymaliśmy pełnię darów, aby żyć i kochać. Wyciągnijmy więc swoje dłonie i wołajmy:

“Przybądź Święty Niepojęty, z Nieba na nas tchnięty Duchu
Rozpal Świętą, Niepojętą, z Nieba na nas tchniętą miłość
Nią ogarnij nas, Amen
Nią ogarnij nas, Amen”

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

4 lutego 1999 roku jako owoc adoracji Chrystusa Eucharystycznego powstała Betańska Misja Wspierania Kapłanów, którą jako Zgromadzenie

W Dzień Życia Konsekrowanego nasze siostry odnawiały swoje śluby przed Chrystusem, raz jeszcze ofiarowując Mu

W ostatnią niedzielę stycznia siostry nowicjuszki i postulantki wzięły udział w parafialnym kolędowaniu zorganizowanym w kazimierskiej