dove, freedom, bird

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Pięćdziesiątnica to jedna z najstarszych uroczystości Kościoła. Pięćdziesiątego dnia po Zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku. Dopełnił On swojej obietnicy, że pośle nam Swego Ducha i nie zostawi nas sierotami (J 14, 18). 

„Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26)

Niech ten radosny czas będzie wypełniony przyzywaniem Tego, który scala Kościół w jedno, który czyni nas członkami Ciała Jezusowego. Niech Duch Święty ożywia, uzdrawia, uświęca, posyła, wzmacnia i jednoczy. Niech nas prowadzi do Ojca i wspiera w głoszeniu Jezusa Zmartwychwstałego. Wraz z Duchem Świętym otrzymaliśmy pełnię darów, aby żyć i kochać. Wyciągnijmy więc swoje dłonie i wołajmy:

„Przybądź Święty Niepojęty, z Nieba na nas tchnięty Duchu
Rozpal Świętą, Niepojętą, z Nieba na nas tchniętą miłość
Nią ogarnij nas, Amen
Nią ogarnij nas, Amen”

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

„Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat. (…)

Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21) Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie Słowa Ewangelii według

Schola dziecięca przy parafii św. Rodziny w Lublinie pod opieką sióstr wraz rodzicami udała się