MAJOWY SPACER PO OGRODZIE Z życia Zgromadzenia

MAJOWY SPACER PO OGRODZIE

Zapraszamy na majowe, fotograficzne “przechadzki” po naszym betańskim ogrodzie.