ALLELUJA! BIJĄ DZWONY (...) ! Życzenia

ALLELUJA! BIJĄ DZWONY (…) !

Życzenia wielkanocne  Chociaż sceneria dzisiejszego świata napawa serca lękiem, to jednak żywa wiara kieruje nasze ufne i błagalne spojrzenie na  Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.  Tylko w Zmartwychwstałym Panu możemy odnaleźć tajemnicę drogi powołania i smakować tęsknoty za świętością. Paschalne dni Jezusa wzywają do wiernego trwania w posłuszeństwie woli Ojca, pokazują przestrzeń Jego miłości do Syna i do człowieka. […]

ALLELUJA! BIJĄ DZWONY (…) ! Read More »