bmwk67-min

WIELKI CZWARTEK

WIELKI CZWARTEK

Rocznica powstania naszego Zgromadzenia

Życie i misja naszego Zgromadzenia w Kościele od początku złączone są z Wielkim Czwartkiem i kapłaństwem. Dzień naszych narodzin to dzień dający światło naszej misji. Ojciec Założyciel prosił siostry by były zawsze zapleczem modlitewnym dla kapłanów. Zostałyśmy zrodzone dla Kościoła chrystusowego, aby być cieniem kapłanów. Tego roku świętujemy 90 urodziny.

Pragniemy dziękować Bogu i uwielbiać Go za tak cenny dar, jakim jest kapłaństwo.

Drodzy Kapłani!
Z całego serca dziękujemy Wam za Wasze „tak” wypowiedziane Bogu, a także każde „tak” wypowiedziane w naszą – Ludu Bożego – stronę. Każdy najmniejszy gest ofiarności, miłosierdzia, poświęcenia, troski oraz miłości. W geście życzeń pragniemy prosić, abyście trwali jak najbliżej źródła Eucharystii i Kapłaństwa tj. Najświętszego Serca Jezusowego, abyśmy przez Was byli coraz bliżej Boga i świętości. Bądźcie sługami Jego miłości. Pragniemy również ofiarować Wam modlitwę św. Jana Pawła II:

„Boski Zbawicielu. Nie wiemy, czy w Wieczerniku Wielkiego Czwartku była Matka Twoja. A jednak przez Nią szczególnie błagamy. Cóż może Jej być bliższego, jak Ciało i Krew własnego Syna, powierzone Apostołom w Eucharystycznej Tajemnicy – Ciało i Krew, które kapłańskie ręce składają wciąż w ofierze „za życie świata”. Więc przez Nią wszyscy dziś szczególnie dziękujemy Ci i błagamy:- aby odnawiało się w mocy Ducha Świętego powołanie każdego kapłana,
– aby tętniła w nim stale pokorna lecz mocna pewność wezwania i posłannictwa
– aby rosła w kapłanach gotowość świętej służby.
Chryste Wieczernika i Kalwarii – przyjmij wszystkich kapłanów i tajemnicą Wielkiego Czwartku uświęć ich na nowo. Amen.”

Niech Zmartwychwstały Pan będzie dla Was zawsze niewyczerpanym źródłem owocnej i żarliwej posługi w Kościele! Niech Chrystus będzie Waszą radością!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

(Mk 9, 38-43. 45. 47-48)Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi

W dniach 17-19 września w Lublinie odbywały się rekolekcje dla dziewcząt pod hasłem „Czy masz

(Mk 9, 30-37)Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o