Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej

Niech żyje Chrystus Król!
Na zawsze w sercach naszych!

Aktualności

(Mk 3, 20-35)Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum

Dziś o godz. 6:00 rozpoczęłyśmy Kwartalny Dzień Pokuty, kiedy to do

Zapraszamy do kolejnej części Q&A, czyli Pytań i Odpowiedzi, które udzieliły

„Zobaczcie jak oni się miłują!” – to hasło zbliżających się rekolekcji

Dzisiejsza Uroczystość (Boże Ciało) jest okazją, aby zatrzymać się nad wielką

Miesiąc maj niesie ze sobą piękno, a o każde piękno należy

Kim jesteśmy?

Naszym betańskim pozdrowieniem witamy Was wszystkich! Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej zostało powołane do pomocy kapłanom w pracach parafialnych.

W sposób szczególny modlimy się za kapłanów oraz otaczamy ich duchową opieką. Żyjąc duchem św. Franciszka kształtujemy w swoich sercach i wspólnotach ducha modlitwy, kontemplacji na wzór Marii i ofiarnej posługi na wzór Marty.

Jesteśmy poświęcone Chrystusowi Królowi i zdążamy do Niego śladami Maryi – Matki Łaski Bożej. Wpatrując się  w pełnię życia Niepokalanej i Jej bezgraniczne poświęcenie Bogu uczymy się od Niej czystości, posłuszeństwa, ubóstwa, pokory i służby drugiemu człowiekowi.

Módl się razem z nami za kapłanów!

Pamiętajmy – kapłanowi najbardziej potrzeba naszej modlitwy, ofiary życia i ukochania kapłaństwa. Kapłan rodzi się i umacnia przez modlitwę – to jego najskuteczniejsza podpora.

Powołanie

Nie  myśl, że życie konsekrowane jest czymś nudnym, bezbarwnym, niedzisiejszym, przeznaczonym dla tych, którzy nie są w stanie poradzić sobie w życiu.

Nie ulegaj przewrotnej mentalności świata, według której sensem życia jest bogactwo i przyjemność. Jeśli słyszysz głos MISTRZA, który Cię wzywa – odpowiedz hojnie i wielkodusznie, z radością i entuzjazmem. Życie konsekrowane jest piękną przygodą, której bohaterem jest On sam, Jezus Chrystus, Twój Zbawiciel. Tylko z Nim życie może być naprawdę spełnione.

Czym jest BMWK?

Misja powstała 4 lutego 1999 roku jako owoc adoracji Chrystusa Eucharystycznego. Prowadzona jest przez Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej, które jest szczególnie związane z charyzmatem kapłańskim, przekazanym przez Założyciela, Sługę Bożego ks. Józefa Małysiaka SDS. Zgromadzenie  betanek powstało w Wielki Czwartek 17 IV 1930 r. jako odpowiedź na potrzebę duchowego towarzyszenia kapłanom w ich posłudze.

Każda osoba włączona do Misji staje się „cieniem” kapłana, cicho i dyskretnie modlitwą ochrania jego posługę. Każdy, kto chce modlić się za księży i zgłosi swoją gotowość poprzez formularz, telefonicznie lub listownie, otrzyma legitymację przynależności wraz z modlitwami, imię kapłana i datę jego święceń oraz modlitewnik BMWK.

W każdej chwili możesz apostołować i wiele dusz zbawić.

ks. Józef małysiak SDS

Jesteśmy wdzięczne za wszelką pomoc okazaną Zgromadzeniu. Codziennie pamiętamy w naszych modlitwach o swoich Dobrodziejach oraz Ofiarodawcach. W każdą pierwszą środę sprawowana jest Msza Święta w ich intencji.

Nasze filmy