Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej

Niech żyje Chrystus Król!
Na zawsze w sercach naszych!

Aktualności

2 czerwca, we wspólnocie we Włoszech, s. Elżbieta odnowiła swoją

1 czerwca na Polach Lednickich zebrało się ok. 20.000 młodych

Ewangelia (Mk 2, 23-28)Słowa Ewangelii według Świętego Marka Pewnego razu,

Ewangelia (Mt 28, 16-20)Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jedenastu uczniów

Kościół dziś przeżywa Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana,

Ewangelia (J 15, 26-27; 16, 12-15)Słowa Ewangelii według świętego Jana

Kim jesteśmy?

Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej

Naszym betańskim pozdrowieniem witamy Was wszystkich! Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej zostało powołane do pomocy kapłanom w pracach parafialnych.

W sposób szczególny modlimy się za kapłanów oraz otaczamy ich duchową opieką. Żyjąc duchem św. Franciszka kształtujemy w swoich sercach i wspólnotach ducha modlitwy, kontemplacji na wzór Marii i ofiarnej posługi na wzór Marty.

Jesteśmy poświęcone Chrystusowi Królowi i zdążamy do Niego śladami Maryi – Matki Łaski Bożej. Wpatrując się  w pełnię życia Niepokalanej i Jej bezgraniczne poświęcenie Bogu uczymy się od Niej czystości, posłuszeństwa, ubóstwa, pokory i służby drugiemu człowiekowi.

Módl się razem z nami za kapłanów!

Pamiętajmy – kapłanowi najbardziej potrzeba naszej modlitwy, ofiary życia i ukochania kapłaństwa. Kapłan rodzi się i umacnia przez modlitwę – to jego najskuteczniejsza podpora.

Powołanie

Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej

Nie  myśl, że życie konsekrowane jest czymś nudnym, bezbarwnym, niedzisiejszym, przeznaczonym dla tych, którzy nie są w stanie poradzić sobie w życiu.

Nie ulegaj przewrotnej mentalności świata, według której sensem życia jest bogactwo i przyjemność. Jeśli słyszysz głos MISTRZA, który Cię wzywa – odpowiedz hojnie i wielkodusznie, z radością i entuzjazmem. Życie konsekrowane jest piękną przygodą, której bohaterem jest On sam, Jezus Chrystus, Twój Zbawiciel. Tylko z Nim życie może być naprawdę spełnione.

Czym jest BMWK?

Misja powstała 4 lutego 1999 roku jako owoc adoracji Chrystusa Eucharystycznego. Prowadzona jest przez Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej, które jest szczególnie związane z charyzmatem kapłańskim, przekazanym przez Założyciela, Sługę Bożego ks. Józefa Małysiaka SDS. Zgromadzenie  betanek powstało w Wielki Czwartek 17 IV 1930 r. jako odpowiedź na potrzebę duchowego towarzyszenia kapłanom w ich posłudze.

Każda osoba włączona do Misji staje się „cieniem” kapłana, cicho i dyskretnie modlitwą ochrania jego posługę. Każdy, kto chce modlić się za księży i zgłosi swoją gotowość poprzez formularz, telefonicznie lub listownie, otrzyma legitymację przynależności wraz z modlitwami, imię kapłana i datę jego święceń oraz modlitewnik BMWK.

Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej

W każdej chwili możesz apostołować i wiele dusz zbawić.

ks. Józef Małysiak SDS

Jesteśmy wdzięczne za wszelką pomoc okazaną Zgromadzeniu. Codziennie pamiętamy w naszych modlitwach o swoich Dobrodziejach oraz Ofiarodawcach. W każdą pierwszą środę sprawowana jest Msza Święta w ich intencji.

Nasze filmy

error: Treści są chronione, przepraszamy :)