Pomoc w rozeznawaniu

„Powołanie to skarb dla osoby powołanej i całego Kościoła.”

Sługa Boży ks. Józef Małysiak

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem.

Wiele dziewcząt czuje powołanie do życia zakonnego, wiele się waha, co zrobić, nie znam tego życia, a jak nie wytrwam, może to nie moja droga?

Po wielu rozmowach z poszukującymi, wychodzimy naprzeciw Waszym obawom i pragnieniom. Umożliwiamy rozeznającym dziewczętom kilkudniowy pobyt za klauzurą naszego domu nowicjackiego, aby włączyć się w życie najmłodszych sióstr i ,,poczuć Betanię na swojej skórze.”

Jeżeli czujesz, że Pan Cię wzywa i chcesz trochę pooddychać atmosferą betańską, zapraszamy w nasze progi!

Przemodlisz...
Zobaczysz jak żyją...
Przemyślisz...
Porozmawiasz...

a Pan będzie działał!