IMG_8281M

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Dzisiejsza Uroczystość (Boże Ciało) jest okazją, aby zatrzymać się nad wielką tajemnicą Bożej Obecności w kruszynie chleba, Przenajświętszej Krwi w kielichu wina. Wiele jest pieśni i utworów, które pochylają się i mówią o wielkości naszego Boga, który postanowił pozostać z nami w Sakramencie.

Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić, wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć. On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu. Dla Jego boskiej chwały Życie poświęćmy Mu. Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, bo tu już nie ma chleba, To Bóg, to Jezus mój.

„Jezus ukrytego”

«Przyjdźcie do Mnie wszyscyktórzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28) – przebywanie z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, uczestniczenie w Eucharystii i przyjmowanie Jezusa do swojego serca, życia jest odpowiedzią na zaproszenie Boga, który chce z nami być jedno, żyć w komunii.

Jego obecność w Sakramentach jest niczym innym jak nieustannym czekaniem Boga na nas. Nieustanne wyciąganie rąk w naszą stronę, aby nas objąć i udzielić nam schronienia. Nieustannym proszeniem, abyśmy przyjęli pełnię Jego miłości.

Dziś czeka na nas, jak zawsze, aby schować nas w sobie, w Najświętszym Sercu. Czy odpowiemy na tę Miłość?

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

W Domu Generalnym w Kazimierzu Dolnym  dnia 11 września 2021 roku odbyło się spotkanie dla

W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie 12 wrześnie o godz. 12 odbyły się uroczystości beatyfikacji

Rozpoczynając Nowy Rok Duszpasterski 11.09.2021r. w XXI parafialnej pielgrzymce do Matemblewa wzięły udział nasze siostry,