betanki

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego

Kazimierz Dolny, Boże Narodzenie 2019 r.

„Kontemplując scenę Bożego Narodzenia,
Jesteśmy zaproszeni do duchowego
wyruszenia w drogę, pociągnięci pokorą Tego, który stał
się człowiekiem,  aby spotkać każdego człowieka.
I odkrywamy, że On nas miłuje tak bardzo,
że jednoczy się z nami,  abyśmy i my mogli się z Nim
zjednoczyć. „
 Papież Franciszek – 1 grudzień 2019 r   “Admirabile signum”

Klękając przed Najświętszym Sakramentem uczymy się patrzeć na codzienność z perspektywy wydarzeń nocy Bożego Narodzenia, uczymy się pokory wobec siebie oraz uczymy się drogi Miłości.

Patrząc na cud Eucharystii chcemy wraz z Aniołami w niebie śpiewać Chwała na wysokości Bogu.

Niech nasza prosta modlitwa dotrze do Ciebie Ojcze jak wołanie dziecka. Nasz Emmanuelu bądź uwielbiony w Kościele, każdej wspólnocie i rodzinie. Bądź uwielbiony w naszych sercach.

Kontemplując tajemnicę Wcielenia Syna Bożego, życzymy, bliskiego spotkania z przychodzącym Zbawicielem, duchowych mocy i sił płynących z prawdy, że Bóg jest z nami, rozradowania serca i pełni pokoju.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2020.

Dziękujemy za życzliwość i życzenia, zapewniamy o naszej pamięci
modlitewnej i  serdecznie pozdrawiamy.

s. Ruth Maria Kucmierz
przełożona generalna
wraz z Siostrami Betankami

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

Papież Franciszek 2 lutego 2021 ustanowił wspomnienie św. Marty, Marii i Łazarza. W dekrecie Kongregacji

(J 6, 1-15)Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim

Przeżywamy dziś 19 dzień miesiąca, kiedy to Kościół kierują swą uwagę na postać św. Józefa.