betanki

OBCHODY UROCZYSTOŚCI CHRYSTUSA KRÓLA W DOMU FORMACYJNYM

Uroczystość Patronalna Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata to dzień, kiedy każda z naszych wspólnot w sposób szczególny trwa we wzajemnej bliskości i radosnym świętowaniu. W Kazimierzu Dolnym, w domu formacyjnym obchody patronalnego święta rozpoczęły się w sobotę uroczystymi nieszporami. Siostry nowicjuszki wraz z postulantką Agnieszką przygotowały adorację, podczas której uwielbialiśmy Chrystusa za Jego służebne panowanie i dziękowałyśmy za nasze Zgromadzenie, każdą siostrę betankę, za dobrodziejów, a także za kapłanów, wśród których żyjemy i do których jesteśmy posłane. W niedzielę, w naszym domu, a także w kościołach parafialnych i naszych zakonnych kaplicach sprawowana była Eucharystia w intencji Zgromadzenia, w czasie której siostry odnowiły śluby zakonne czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Jest to nasze świadectwo drogi życia zakonnego i wyznanie wiary w Chrystusa, naszego Pana i Króla. 
Każdego roku w nasze świętowanie włączają się także kapłani, przyjaciele i dobroczyńcy. Dziękujemy wszystkim za wszelkie dobro, okazane serce i bliskość!