betanki

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Święto Patronalne Sióstr Rodziny Betańskiej

NIECH ŻYJE CHRYSTUS KRÓL!

NA ZAWSZE W SERCACH NASZYCH!

To nasze hasło, pozdrowienie i motto życia! Siostry życiem i apostolstwem oddają cześć swemu Panu i Królowi, szerząc Jego panowanie w ludzkich sercach. Założyciel, sługa Boży ks. Józef Małysiak poświęcił nas Chrystusowi Królowi, abyśmy mogły pełniej szerzyć Jego królestwo, tam gdzie przebywamy.  Każdego roku całe Zgromadzenie przygotowuje się do tej uroczystości nowenną do Chrystusa Króla Wszechświata. Świętowanie rozpoczynamy już w sobotę uroczystymi nieszporami i adoracją Najświętszego Sakramentu. Sposób świętowania pozostawił nam sam o. Założyciel: ,,Nasze główne święto Chrystusa Króla obchodźcie uroczyście i módlcie się gorąco w intencji Betanii. Niech Siostrunie nie zapomną odnowić świętej profesji i to jeżeli będzie można, publicznie w kościele.”

W DUCHU WDZIĘCZNOŚCI UWIELBIAMY JEZUSA, NASZEGO PANA I KRÓLA ZA DAR ZGROMADZENIA, CHARYZMATU KAPŁAŃSKIEGO, NOWYCH POWOŁAŃ I JEGO SZCZEGÓLNEJ OPIEKI NAD NAMI.

Powierzamy się w tym dniu także Waszej  modlitwie, pamiętając o wszystkich bliskich naszemu sercu, rodzinach i dobrodziejach.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

(Mk 9, 38-43. 45. 47-48)Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi

W dniach 17-19 września w Lublinie odbywały się rekolekcje dla dziewcząt pod hasłem „Czy masz

(Mk 9, 30-37)Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o