betanki

PRZYJĘCIE DO ISKIEREK MIŁOSIERDZIA

PRZYJĘCIE DO ISKIEREK MIŁOSIERDZIA

W parafii Matki Kościoła w Świdniku, 17 listopada, w niedzielę szczególnie poświęconą ubogim, dzieci, po przebyciu spotkań formacyjnych, zostały uroczyście przyjęte do Iskierek Miłosierdzia.

Podczas Mszy św. o godz. 10:00 i 11:30 dzieci dzieliły się świadectwem swojej wiary i zaprezentowały postaci świętych – świadków miłosierdzia, którzy w swoim życiu byli posłuszni Duchowi Świętemu i odnieśli zwycięstwo.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

Słowa Ewangelii według Świętego Marka Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów:

(Mk 4, 26-34)Jezus mówił do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś

Zapraszamy do trzeciej i ostatniej części Q&A, czyli Pytań i Odpowiedzi, które udzieliły Siostry na