betanki

SPOTKANIE SIÓSTR PRZEŁOŻONYCH

SPOTKANIE SIÓSTR PRZEŁOŻONYCH

W dniach 9-11 listopada w Kazimierzu Dolnym odbyło się coroczne spotkanie sióstr przełożonych. Tematyka tych dni to: ,Posługa Marii i Marty w charyzmacie betańskim. Siostry dzieliły się tym, na ile w naszych wspólnotach wyrazista jest posługa sióstr z Betanii, co można udoskonalić, jak bardziej zaangażować się w apostolstwo całego Zgromadzenia. Konferencję wygłosił ks. Andrzej Małek – sercanin., który przewodniczył także Eucharystii. Dla sióstr był to także czas dzielenia się radościami i troskami naszych wspólnot.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

(Mk 9, 38-43. 45. 47-48)Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi

W dniach 17-19 września w Lublinie odbywały się rekolekcje dla dziewcząt pod hasłem „Czy masz

(Mk 9, 30-37)Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o