betanki

SPOTKANIE SIÓSTR PRZEŁOŻONYCH

SPOTKANIE SIÓSTR PRZEŁOŻONYCH

W dniach 9-11 listopada w Kazimierzu Dolnym odbyło się coroczne spotkanie sióstr przełożonych. Tematyka tych dni to: ,Posługa Marii i Marty w charyzmacie betańskim. Siostry dzieliły się tym, na ile w naszych wspólnotach wyrazista jest posługa sióstr z Betanii, co można udoskonalić, jak bardziej zaangażować się w apostolstwo całego Zgromadzenia. Konferencję wygłosił ks. Andrzej Małek – sercanin., który przewodniczył także Eucharystii. Dla sióstr był to także czas dzielenia się radościami i troskami naszych wspólnot.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

Słowa Ewangelii według Świętego Marka Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów:

(Mk 4, 26-34)Jezus mówił do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś

Zapraszamy do trzeciej i ostatniej części Q&A, czyli Pytań i Odpowiedzi, które udzieliły Siostry na