betanki

KURS EMAUS

W dniach 25-27 października w domu w Kazimierzu Dolnym odbył się kurs „Emaus”, który był prowadzony przez Lubelską Szkołę Ewangelizacji „Miriam”, a duchową opiekę sprawował ks. Krzysztof Krzaczek. W rekolekcjach uczestniczyły siostry nowicjuszki, kilka sióstr profesek a także osoby świeckie, które zapisały się na kurs. Czas ten był poświęcony odkrywaniu Jezusa Słowo, zakochiwaniu się na nowo w Słowie Bożym, poznawaniu Pisma Świętego, a także nawiązywaniu relacji ze Słowem, które jest żywe, które do nas mówi i pragnie, abyśmy je głosili. Konferencje prowadzone były przez różne osoby z ekipy, które dzieliły się z nami swoimi świadectwami życia Słowem, zapraszali do różnych dynamik i ćwiczeń, aby bardziej „dotknąć” tematów, które były przez ten czas poruszane.

To był piękny czas zaprzyjaźniania się na nowo ze Słowem Bożym. Wdzięczne Bogu za ten czas zachęcamy do modlitwy za wszystkie osoby angażujące się w ewangelizację, aby słowo o Jezusie dotarło wszędzie, a Pan im w tym dziele błogosławił.