betanki

PIELGRZYMKA ŚLADAMI ŚW. FRANCISZKA

PIELGRZYMKA ŚLADAMI ŚW. FRANCISZKA

W dniach 13-19.10.2019 r. siostry nowicjuszki i postulantka pod opieką s. Mistrzyni udały się na pielgrzymkę do Asyżu, by odwiedzając miejsca związane ze św. Franciszkiem zaczerpnąć ducha franciszkańskiego, którym żyje Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej. Siostrom towarzyszył w tym czasie ks. Andrzej Wydrzyński z Komborni. Przed wyjazdem z kazimierskiego domu ks. Andrzej Małek pobłogosławił nasze siostry na czas ich wędrowania (pieszego, samochodowego, a także duchowego).
Przez te kilka dni siostry odwiedziły: górę Alwernię – miejsce, gdzie św. Franciszek otrzymał stygmaty, tam też można zobaczyć habit świętego i inne relikwie; Porcjunkulę – kolebkę franciszkanizmu; San Damiano – tutaj z krucyfiksu Jezus powiedział do św. Franciszka, aby odbudował Jego Kościół. Siostry zwiedziły Asyż, a w nim Bazylikę św. Franciszka, Bazylikę św. Klary. W czasie pielgrzymki siostry mogły także pomodlić się u św. Antoniego i u św. Leopolda Mandic’a w Padwie oraz u św. Rity w Cascii. 
Nie zabrakło spaceru po plaży nad Adriatykiem, a także uliczkami Comacchio, które nazwane jest „małą Wenecją”. 
Czas pielgrzymowania wypełniony był modlitwą dziękczynną za opiekę i patronat św. Franciszka nad Zgromadzeniem, za siostry, które umożliwiły wyjazd do Włoch oraz za każdą osobę, która w tym czasie wspierała swoją obecnością, życzliwością. U grobu Ojca Serafickiego siostry prosiły o łaskę nowych powołań.

Siostry nowicjuszki wróciły do Kazimierza napełnione prostotą i radością franciszkańską,a także pięknem asyskiego krajobrazu, a przede wszystkim ogromną wdzięcznością wobec Boga, który jak zawsze był hojny w obdarowywaniu. 

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

(Mk 9, 38-43. 45. 47-48)Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi

W dniach 17-19 września w Lublinie odbywały się rekolekcje dla dziewcząt pod hasłem „Czy masz

(Mk 9, 30-37)Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o