betanki

JESTEŚCIE OTOCZENI! MODLIMY SIĘ ZA KSIĘŻY!

JESTEŚCIE OTOCZENI! MODLIMY SIĘ ZA KSIĘŻY!

Kapłaństwo to dar, a nie zasługa czy efekt czyjegoś żądania. To sam Bóg kieruje swoje zaproszenie do wybranych mężczyzn, których pragnie obdarować kapłaństwem. Jako dar powinni przyjmować je także wierni korzystający z posługi kapłanów. Nie ludzie wybierają kapłana, aby reprezentował ich przed Bogiem, ale to Bóg wybiera kapłana, aby przez niego spotkać się z ludźmi. To przez kapłaństwo Bóg uobecnia się i działa pośród swego ludu. Z tego względu, że kapłaństwo jest wielkim darem Bożym, musi być szczególnie szanowane i ochraniane modlitwą.

Zachęcamy do włączenia się w październikową inicjatywę modlitewnąJESTEŚCIE OTOCZENI! MODLIMY SIĘ ZA KSIĘŻY!

Zapraszamy również do stałej modlitwy za kapłanów w ramach Betańskiej Misji Wspierania Kapłanów.

http://www.betanki.pl/bmwk-185/jak-wlaczyc-sie-do-misji-187

Ty też możesz podarować im swoją modlitwę za przykładem samego Pana Jezusa: Ojcze, zachowaj ich w Twoim imieniu, ustrzeż ich od złego, uświęć ich w prawdzie.

 Posłuchaj co sami kapłani mówią o modlitwie za nich i jak o nią proszą.

Nasze strony na facebooku:

https://www.facebook.com/BMWK-Beta%C5%84ska-Misja-Wspierania-Kap%C5%82an%C3%B3w-722906714411575/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004424986652

Módl się za naszych Pasterzy:

https://www.bmwk.pl/zgloszenie-bmwk

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

Papież Franciszek 2 lutego 2021 ustanowił wspomnienie św. Marty, Marii i Łazarza. W dekrecie Kongregacji

(J 6, 1-15)Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim

Przeżywamy dziś 19 dzień miesiąca, kiedy to Kościół kierują swą uwagę na postać św. Józefa.