betanki

JESTEŚCIE OTOCZENI! MODLIMY SIĘ ZA KSIĘŻY!

Kapłaństwo to dar, a nie zasługa czy efekt czyjegoś żądania. To sam Bóg kieruje swoje zaproszenie do wybranych mężczyzn, których pragnie obdarować kapłaństwem. Jako dar powinni przyjmować je także wierni korzystający z posługi kapłanów. Nie ludzie wybierają kapłana, aby reprezentował ich przed Bogiem, ale to Bóg wybiera kapłana, aby przez niego spotkać się z ludźmi. …

JESTEŚCIE OTOCZENI! MODLIMY SIĘ ZA KSIĘŻY! Czytaj więcej »