betanki

PIERWSZE ŚLUBY S. SYMEONY

PIERWSZE ŚLUBY S. SYMEONY

W sobotę 21 września 2019r. w kaplicy Chrystusa Króla w Kazimierzu Dolnym na Mszy Świętej, której przewodniczył ks. kapelan – ks. Andrzej Małek – s. Symeona, Renata Pietrarz przyjęła strój zakonny. Obłóczyny poprzedziły niedzielną uroczystość złożenia Pierwszej Profesji Zakonnej przez s. Symeonę. W trakcie Eucharystii, której przewodniczył ks. Dominik Samulak i w obecności księży: Andrzeja Jasnos oraz Andrzeja Małek oraz sióstr, rodziny i dziewcząt odprawiających w tym czasie rekolekcje siostra Symeona złożyła śluby: posłuszeństwa, czystości i ubóstwa. Otrzymała znaki profesji zakonnej: czarny welon, krzyż profeski, konstytucje Zgromadzenia i płonącą świecę. Po Mszy Świętej siostra odebrała z rąk Matki Generalnej dekret kierujący ją do posługi na jednej z placówek naszego Zgromadzenia. Siostra Symeona składając śluby zakończyła nowicjat i rozpoczęła kolejny etap formacji – juniorat. 
Życzymy jej owocnej posługi i pamiętamy w modlitwie.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

(Mk 9, 38-43. 45. 47-48)Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi

W dniach 17-19 września w Lublinie odbywały się rekolekcje dla dziewcząt pod hasłem „Czy masz

(Mk 9, 30-37)Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o