betanki

PIERWSZE ŚLUBY S. SYMEONY

PIERWSZE ŚLUBY S. SYMEONY

W sobotę 21 września 2019r. w kaplicy Chrystusa Króla w Kazimierzu Dolnym na Mszy Świętej, której przewodniczył ks. kapelan – ks. Andrzej Małek – s. Symeona, Renata Pietrarz przyjęła strój zakonny. Obłóczyny poprzedziły niedzielną uroczystość złożenia Pierwszej Profesji Zakonnej przez s. Symeonę. W trakcie Eucharystii, której przewodniczył ks. Dominik Samulak i w obecności księży: Andrzeja Jasnos oraz Andrzeja Małek oraz sióstr, rodziny i dziewcząt odprawiających w tym czasie rekolekcje siostra Symeona złożyła śluby: posłuszeństwa, czystości i ubóstwa. Otrzymała znaki profesji zakonnej: czarny welon, krzyż profeski, konstytucje Zgromadzenia i płonącą świecę. Po Mszy Świętej siostra odebrała z rąk Matki Generalnej dekret kierujący ją do posługi na jednej z placówek naszego Zgromadzenia. Siostra Symeona składając śluby zakończyła nowicjat i rozpoczęła kolejny etap formacji – juniorat. 
Życzymy jej owocnej posługi i pamiętamy w modlitwie.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

Słowa Ewangelii według Świętego Marka Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów:

(Mk 4, 26-34)Jezus mówił do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś

Zapraszamy do trzeciej i ostatniej części Q&A, czyli Pytań i Odpowiedzi, które udzieliły Siostry na