wstapienie-do-postulatu-2-13-min

WSTĄPIENIE DO POSTULATU

WSTĄPIENIE DO POSTULATU

Dnia 12 września 2019r. po adoracji Najświętszego Sakramentu i wspólnie zmówionych Nieszporach do postulatu Sióstr Rodziny Betańskiej została przyjęta Agnieszka – tym samym dołączyła do naszej kazimierskiej wspólnoty i rozpoczęła swoją formację zakonną. Przyjęcia do postulatu przewodniczył ks. Andrzej – kapelan naszego domu. Wygłosił słowo, w którym zachęcał do wsłuchiwania się w głos Jezusa i podążania za Nim oraz do umiłowania wspólnoty i powołania, którymi nas obdarzył, a także życzył aby Agnieszka w trakcie swojej formacji powierzyła się w ręce Miłości.
Następnie zostały poświęcone przedmioty, które postulantka otrzymała z rąk Matki Generalnej: krzyżyk franciszkański, lampkę oliwną oraz książkę „O naśladowaniu Chrystusa”. 

Wdzięczne Bogu za dar powołania Agnieszki do naszego Zgromadzenie prosimy o modlitwę w jej intencji.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

Słowa Ewangelii według Świętego Marka Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów:

(Mk 4, 26-34)Jezus mówił do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś

Zapraszamy do trzeciej i ostatniej części Q&A, czyli Pytań i Odpowiedzi, które udzieliły Siostry na