betanki

PIELGRZYMKA OSÓB KONSEKROWANYCH NA ŚWIĘTY KRZYŻ

PIELGRZYMKA OSÓB KONSEKROWANYCH NA ŚWIĘTY KRZYŻ

Dnia 7 września 2019r. siostry nowicjuszki, Agnieszka i s. Mistrzyni udały się do Świętego Krzyża, by uczestniczyć tam w Pielgrzymce Osób Konsekrowanych rozpoczynającej odpust w tym Sanktuarium. W program pielgrzymki wprowadził nas ks. prałat Tomasz Rusiecki – ojciec duchowny kapłanów diecezji kieleckiej i wikariusz biskupi ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Pierwszym punktem tego dnia była konferencja, którą wygłosił o. Tomasz Protasiewicz OFMcap. Następnie siostry uczestniczyły we franciszkańskiej drodze krzyżowej, podczas której rozważano fragmenty pism św. Franciszka dot. życia zakonnego. O godz. 12:00 odprawiona została uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. bp. Jan Piotrowski – biskup kielecki. Podczas Mszy Świętej swoją pierwszą profesję zakonną złożyło 7 Nowicjuszy Oblackich. Po godzenie 14:00 siostry Betanki poprowadziły adorację Najświętszego Sakramentu w czasie której dziękowały Bogu za dar osób konsekrowanych. Rozważały teksty o powołaniu, które ubogacone zostały śpiewem. W modlitwie nie zabrakło także prośby o nowe powołania do służby w kościele. Na zakończenie pielgrzymki miało miejsce ucałowanie relikwii Drzewa Krzyża Świętego.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

(Mk 9, 38-43. 45. 47-48)Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi

W dniach 17-19 września w Lublinie odbywały się rekolekcje dla dziewcząt pod hasłem „Czy masz

(Mk 9, 30-37)Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o