betanki

PIERWSZE ŚLUBY S. ZUZANNY

PIERWSZE ŚLUBY S. ZUZANNY

W niedzielę 28 lipca 2019 r. , w wigilię Uroczystości Patronalnej naszego Zgromadzenia – św. Marty – w domu w Kazimierzu Dolnym swoją pierwszą profesję zakonną złożyła s. Zuzanna Kinga Kobylska i po wypowiedzeniu publicznie aktu ślubów posłuszeństwa, czystości i ubóstwa otrzymała znaki profesji: czarny welon, krzyż profeski, Konstytucję Zgromadzenia i płonącą świecę. Przed Mszą świętą s. Zuzannę pobłogosławili przybyli na uroczystość rodzice oraz Matka Generalna i s. Mistrzyni nowicjatu. Eucharystii przewodniczył ks. biskup Zdzisław Fortuniak. Obecni byli również: proboszcz parafii w Kazimierzu Dolnym ks. Tomasz Lewniewski oraz proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach ks. Krzysztof Krakowiak – rodzinnej parafii s. Zuzanny. O oprawę muzyczną w czasie liturgii zadbały siostry nowicjuszki. Po Mszy świętej s. Zuzanna otrzymała dekret kierujący ją do pracy na pierwszej placówce. Tym samym opuściła nowicjat i rozpoczęła kolejny etap formacji – Juniorat.

Życzymy jej owocnej posługi i pamiętamy w modlitwie.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

(Mk 9, 38-43. 45. 47-48)Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi

W dniach 17-19 września w Lublinie odbywały się rekolekcje dla dziewcząt pod hasłem „Czy masz

(Mk 9, 30-37)Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o