betanki

JUBILEUSZ 25 – LECIA ŚLUBÓW ZAKONNYCH S. LUCJANY

JUBILEUSZ 25 – LECIA ŚLUBÓW ZAKONNYCH S. LUCJANY

Dnia 29 czerwca w Uroczystość Patronalną Zgromadzenia zakończyła się III seria rekolekcji zakonnych. Rekolekcje Lectio Divina, których tematem było życie we wspólnocie rozpoczęły się 25 czerwca i były prowadzone przez ks. Romualda Baingo SDS. Zwieńczeniem duchowego czasu trwania przed Panem była uroczysta Eucharystia połączona z Jubileuszem 25-lecia ślubów zakonnych s. Lucjany, która wobec zgromadzonych sióstr odnowiła swoje oddanie się Bogu, dziękując za dar życia dla Betanii. 

Siostrze Jubilatce życzymy dużo Bożej mocy i radości w posługiwaniu dla Kościoła i Zgromadzenia oraz serca nieustannie gotowego na prowadzenie Ducha Świętego!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

Słowa Ewangelii według Świętego Marka Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów:

(Mk 4, 26-34)Jezus mówił do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś

Zapraszamy do trzeciej i ostatniej części Q&A, czyli Pytań i Odpowiedzi, które udzieliły Siostry na