betanki

JUBILEUSZ 25 – LECIA ŚLUBÓW ZAKONNYCH S. LUCJANY

Dnia 29 czerwca w Uroczystość Patronalną Zgromadzenia zakończyła się III seria rekolekcji zakonnych. Rekolekcje Lectio Divina, których tematem było życie we wspólnocie rozpoczęły się 25 czerwca i były prowadzone przez ks. Romualda Baingo SDS. Zwieńczeniem duchowego czasu trwania przed Panem była uroczysta Eucharystia połączona z Jubileuszem 25-lecia ślubów zakonnych s. Lucjany, która wobec zgromadzonych sióstr odnowiła swoje oddanie się Bogu, dziękując za dar życia dla Betanii. 

Siostrze Jubilatce życzymy dużo Bożej mocy i radości w posługiwaniu dla Kościoła i Zgromadzenia oraz serca nieustannie gotowego na prowadzenie Ducha Świętego!