OBŁÓCZYNY SIÓSTR NOWICJUSZEK

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 9 czerwca w domu formacyjnym w Kazimierzu Dolnym miała miejsce piękna uroczystość przyjęcia stroju zakonnego przez 5 sióstr nowicjuszek: s. Martę, s. Franciszkę, s. Aleksandrę, s. Darię i s. Agnieszkę. Po roku formacji w kanonicznym nowicjacie siostry otrzymały swój pierwszy strój zakonny: habit, biały welon i medal z Niepokalaną. Tym samym rozpoczęły nowicjat apostolski – czas praktycznego wdrażania się w apostolstwo sióstr betanek. Uroczystości przewodniczył ks. Tomasz Sekulski MIC – rektor seminarium duchownego Księży Marianów w Lublinie. Siostrom nowicjuszkom towarzyszyli rodzice i najbliższa rodzina.  Po zakończonej uroczystości siostry wraz z rodzinami udały się na kilka dni do swoich rodzinnych domów, by później wypoczęte, z nowymi siłami, wyruszyć na swoje pierwsze praktyki i zastępstwa.

Otoczmy je serdeczną modlitwą, by otwarte na prowadzenie Jezusa, przez ten ostatni rok dobrze przygotowały się do zaślubin ze swoim Oblubieńcem.