betanki

JUBILEUSZ 50 – LECIA ŚLUBÓW ZAKONNYCH

JUBILEUSZ 50 – LECIA ŚLUBÓW ZAKONNYCH

W dniach 26 – 30 IV w Częstochowie trwała II seria rekolekcji zakonnych, którą prowadził o. Andrzej Baran OFMcap. Na zakończenie ćwiczeń duchowych, w czasie uroczystej Eucharystii 4 siostry: s. Teresa Hładka, s. Małgorzata Kanturska, s. Barbara Wasiłek i s. Cecylia Różanka świętowały jubileusz 50 – lecia ślubów zakonnych. Siostry na ręce Matki Generalnej s. Ruth Kucmierz odnowiły swoje oddanie się Bogu, dziękując za dar życia dla Betanii, a wszyscy uwielbili Boga śpiewem Magnifikat. Przedłużeniem naszego świętowania była wspólnota stołu.

Siostrom Jubilatkom życzymy dużo Bożej mocy i radości w posługiwaniu dla Kościoła i Zgromadzenia!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin

Nie polegaj nigdy na sobie, lecz zawsze ufaj Panu Jezusowi i spoczywaj w Bogu.

ks. Józef Małysiak SDS

Słowa Ewangelii według Świętego Marka Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów:

(Mk 4, 26-34)Jezus mówił do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś

Zapraszamy do trzeciej i ostatniej części Q&A, czyli Pytań i Odpowiedzi, które udzieliły Siostry na